public/uploads/banner.jpg

Tổng quát AutoCAD là gì?

Thời gian đăng 15/09/2021
Người đăng admin

AutoCAD ® là phần mềm thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) mà các kiến ​​trúc sư, kỹ sư và chuyên gia xây dựng dựa vào để tạo ra các bản vẽ 2D và 3D chính xác.

Soạn thảo, chú thích và thiết kế hình học 2D và mô hình 3D với chất rắn, bề mặt và đối tượng lưới

Tự động hóa các tác vụ như so sánh bản vẽ, đếm, thêm khối, tạo lịch biểu, v.v.

Tùy chỉnh với các ứng dụng và API tiện ích bổ sung

Các tính năng đơn giản của AutoCAD gồm

+ Bộ công cụ kiến trúc

+ Bộ công cụ cơ khí

+ Bộ công cụ 3D lập bản đồ

+ Bộ công cụ Mep

+ Bộ công cụ 3D thực vật

Facebook Youtube Zalo
hotline086 99 22 668