Hỗ trợ hướng dẫn

Hỗ trợ hướng dẫn

Thời gian đăng 15/09/2021
Người đăng admin

Hình thức hỗ trợ hướng dẫn cho học viên

  • Qua teamview trực tiếp trên công việc đang làm của học viên
  • Qua điện thoại để hỏi nhanh các vấn đề cần ngay
  • Qua Gmail cá nhân, trả lời các vấn đề vướng mắc không thể qua điện thoại và học viên cần đọc kỹ lại
  • Trên group facebook, giảng viên là quản trị trả lời các vấn đề của học viên
Tags:
Chia sẻ:
Facebook Youtube Zalo
hotline086 99 22 668