public/uploads/banner.jpg

Revit + Phân tích kết cấu robot Professional + Advance Steel

Revit + Phân tích kết cấu robot Professional + Advance Steel

Thời gian đăng 15/09/2021
Người đăng admin

Bộ sưu tập AEC cung cấp cho các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà thầu một bộ công cụ BIM và CAD được hỗ trợ bởi môi trường dữ liệu chung dựa trên đám mây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối dự án từ thiết kế giai đoạn đầu đến xây dựng.

  • Tạo các thiết kế cơ sở hạ tầng và tòa nhà chất lượng cao, hiệu suất cao bằng các công cụ thiết kế chi tiết và khái niệm.
  • Tối ưu hóa các dự án với các công cụ phân tích, thiết kế tổng hợp, mô phỏng và trực quan hóa được tích hợp.
  • Cải thiện khả năng dự đoán tại hiện trường bằng các công cụ tối đa hóa khả năng xây dựng và điều phối dự án.

 

Facebook Youtube Zalo
hotline086 99 22 668