public/uploads/banner.jpg

Cài đặt phím tắt trong revit

Cài đặt phím tắt trong revit

Thời gian đăng 15/09/2021
Người đăng admin

Trong tất cả các phần phềm nói chung. Phím tắt được tạo ra để giúp chúng ta thao tác lệnh nhanh hơn và thể hiện sự chuyên nghiệp.Trong Revit cũng vậy, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện Cài đặt phím tắt trong revit :

Cách 1 : File (Bước 1) => Options (Bước 2) => User Interface (Bước 3) => Customize…(Keyboard Shortcuts) (Bước 4) => Tìm kiếm lệnh cần đặt phím tắt (Bước 5) => Đặt phím tắt (Bước 6)

Cách 2: Sử dụng phím tắt (bấm phím K sau đó bấm Enter), sau đó thực hiện bước 5 và bước 6 như hướng dẫn ở trên.

Chú ý: Tất cả các lệnh trong Revit điều có thể đặt phím tắt. Phím tắt được đặt từ 2 kí tự trở lên. Nếu đặt 1 kí tự thì khi thực hiện lệnh cần bấm thêm phím Enter hoặc Space thì mới vào lệnh được.

Tags:
Chia sẻ:
Facebook Youtube Zalo
hotline086 99 22 668